FRAKTFRITT INOM SVERIGE

FRAKTFRITT INOM SVERIGE

50% PÅ DIN FÖRSTA PRENUMERATION AV WELLNESS BEAUTY & MIND. KOD SPRING50

0

Titel

§ 1 Tillämpningsområdet

Dessa villkor för deltagande gäller mellan den registrerade användaren och Health Royal AB.

Villkoren för deltagande riktar sig till både företagare och konsumenter, förutsatt att de är minst 18 år gamla och fullt kapabla att göra affärer enligt svenska avtalslagen. Vi påminner om att inkomsten från programmet måste rapporteras för skattesyften och att ansvaret för detta helt och hållet ligger hos användaren.

§ 2 Föremål för avtalet

Föremålet för detta avtal är deltagande i Health Royal AB:s Program för återförsäljare och ambassadörer, syftande till att öka försäljningen av våra produkter via vår webbplats. Deltagande i detta program är kostnadsfritt.

Som återförsäljare eller ambassadör erhåller du provision för försäljning av Health Royal AB:s produkter. 

Programmet för återförsäljare och ambassadörer etablerar inga ytterligare avtalsrelationer utöver detta avtal.

§ 3 Reklammaterial och reklammedier online

Ett annonsmedium möjliggör en länk mellan ditt onlinemedium och Health Royal AB genom en hyperlänk, vilket leder besökare från din sida till Health Royal AB:s webbplats.

Format och design av reklammaterialet definieras och tillhandahålls endast av Health Royal AB och får inte modifieras.

§ 4 Registrering/ingående av avtal

För att använda vårt affiliate-nätverk krävs förhandsregistrering. Efter registrering kan du skicka in ett erbjudande om deltagande i affiliateprogrammet. Genom att skicka in ditt erbjudande bekräftar du att du har läst och accepterat dessa villkor. Ett avtal ingås först när vi accepterar erbjudandet genom att aktivera dig som affiliate.

Uppgifterna vid registreringen måste vara korrekta. Ändringar måste omedelbart meddelas oss. Felaktiga uppgifter kan leda till uteslutning från programmet.

Det finns ingen rätt till deltagande i Partnerprogrammet eller till avtalsingående med oss. Vi förbehåller oss rätten att när som helst avvisa eller avsluta samarbetet med partners utan förvarning.

§ 5 Kommissionen

Du får provision baserat på prestation.

Provisionsrätt uppstår under följande förutsättningar:

Försäljningen är spårad och godkänd av oss.

Inget missbruk enligt § 8 i dessa villkor har förekommit.

En försäljning är en order som fullgörs på vår webbplats av en slutkund som också fullgjort betalningen. Provisionen baseras på avtalstaxan och din partnernivå.

Alla provisioner är netto och betalas plus moms. Du är ansvarig för skatte- och socialförsäkringsbetalningar.

§ 6 Fakturering

Betalning sker via banköverföring eller PayPal.

§ 7 Våra skyldigheter

Vi tillhandahåller reklammaterial och spårar besökare på vår webbplats via ditt annonsmaterial. Vi driver vår webbplats och tjänster efter eget gottfinnande. Vi åtar oss även att betala ut ersättningen enligt § 5.

§ 8 Närståendes rättigheter och skyldigheter

Du får endast använda reklammaterialet på dina partnerwebbplatser utan att göra ändringar. Du är ansvarig för din webbplats innehåll. Olagligt, omoraliskt eller innehåll som kan skada vårt rykte är förbjudet. Det är också förbjudet att använda otillåtna metoder för att generera leads eller försäljning.

Elektroniska attacker mot vårt spårningssystem och/eller webbplatser är förbjudna. Vid överträdelse kan provisioner återkrävas.

§ 9 De avtalsslutande parternas oberoende

Deltagande i affiliate-programmet skapar inte ett företags- eller anställningsförhållande. Health Royal AB och annonsören opererar oberoende av varandra.

§ 10 Ansvar

Health Royal AB ansvarar endast för uppsåtliga eller grovt oaktsamma handlingar, samt vid personskada.

§ 11 Skadeståndsanspråk/avtalsenlig vite

Vid brott mot villkoren kan du bli skyldig att betala skadestånd eller vite.

§ 12 Dataskydd

Health Royal AB följer gällande dataskyddslagar.

§ 13 Avtalsfristig och uppsägning av avtalet

Avtalet kan sägas upp av båda parter när som helst. Vid avtalsslut ska allt reklammaterial tas bort.

§ 14 Slutbestämmelser

Ändringar av avtalet meddelas via e-post. Endast svensk lag gäller för detta avtal. Vid tvister mellan parterna ska svensk domstol ha jurisdiktion.

Denna revidering säkerställer att avtalet är i linje med svensk lagstiftning och specificerar programmet som ett för återförsäljare och ambassadörer, vilket ger en tydligare bild av programmets syfte och målgrupp.

Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen